Aparatura do stymulacji montażowej


Podpórka pod rękę PRAISTECH 3

Instrukcja dodatkowa, dotycząca korzystania z elektrod Nr Elektrody samoprzylepne na zatrzask o średnicy 32 mm Opis i specyfikacja Wskazówki dotyczące użytkowania Ostrzeżenie Przeciwwskazania Przechowywanie Informacja o gwarancji Utylizacja Instrukcja dodatkowa, dotycząca korzystania z elektrod Nr elektroda na nadgarstek czerń, karbon Opis i wskazania 76 9 10 Informacje ogólne 1. Prosimy starannie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejszy dokument jest częścią wyrobu medycznego o nazwie Healy, którego producentem jest spółka Time- Waver Production GmbH. Prawa autorskie są zastrzeżone dla spółki. Powielanie tekstu, sporządzanie wyciągów na jego podstawie czy korzystanie z zdjęć wymaga zgody autora. Spółka TimeWaver Production GmbH dostarcza niniejszy dokument swoim klientom do udostępniania i przechowywania, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązującego prawa.

Do użytkowników można zaliczyć pracowników ochrony zdrowia oraz osoby dorosłe w domu i zakłady opieki zdrowotnej. Instrukcja służy zapewnieniu bezpiecznego korzystania z urządzenia i umożliwia użytkownikom zapoznanie się z urządzeniem. Korzystanie z urządzenia Healy APP wymaga niezbędnych praktycznych umiejętności posługiwania się smart- 12 13 Healy Instrukcja obsługi fonem.

Do korzystania z urządzenia Healy, w szczególności Healy APP, przydatne mogą być również praktyczne umiejętności obsługi przycisków, pasków przewijania i standardowych okien dialogowych.

zwiększony penisa i dom

Healy 2. Urządzenie można stosować do różnych części ciała. Z tego powodu w zestawie znajdują się różne zestawy elektrod, umożliwiające szerokie zastosowanie urządzenia. Podstawą udzielenia atestu dla urządzenie Healy jako wyrobu medycznego w klasie IIa są programy umożliwiające jego zastosowanie do stymulacji mikroprądami, dostępne w ramach standardowego pakietu oprogramowania.

Kuracji urządzeniem nie należy stosować w miejscach, w których skóra była poddana leczeniu radioterapią lub jest wrażliwa, a ponadto w przypadku gorączki. U kobiet w ciąży nie należy stosować terapii urządzeniem Healy. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku leczenia osób, u których zdiagnozowano padaczkę.

Integracja sensoryczna, rehabilitacja

Należy najpierw zasięgnąć porady specjalisty. Nie należy umieszczać elektrody ani stosować stymulacji elektrycznej bezpośrednio na oczy, zakrywając usta, na przednią część szyi szczególnie w okolicy zatoki tętnicy szyjnejna klatce piersiowej i dolnej części pleców lub w sposób, w który prąd przechodził by przez serce. Urządzenie posiada jedno wyjście do stymulacji. Wyjście ma kształt prostokątny. Do ładowania wewnętrznych baterii aparatura do stymulacji montażowej port mikro USB oraz aparatura do stymulacji montażowej się w zestawie z urządzeniem przewód zasilający.

Przewód można podłączyć do odpowiedniego gniazda USB, np. W przypadku braku odpowiedniego źródła zasilania, u sprzedawcy urządzenia należy zapytać o adapter zasilający. Do konfiguracji urządzenia i sterowania nim niezbędna jest aplikacja Healy APP. Aplikację można pobrać ze sklepu Play lub Apple.

Przez instalacją aplikacji należy sprawdzić wymaganiami dotyczące smartfona w punkcie instrukcji.

czas trwania erekcji bez stymulacji

Miejsce do podłączenia urządzenia do zasilania znajduje się z przodu pozycja 7. Wyjście do stymulacji jest ustawione pod kątem 90 poz. Rys : Widok urządzenia Healy z góry: Poz. Umożliwia przesyłanie programów zabiegów do urządzenia.

Z poziomu aplikacji można rozpocząć i wstrzymać zabieg.

Hałas podczas poszukiwań gazu łupkowego | Info Łupki

Aplikacja Healy łączy się z urządzeniem przy użyciu technologii Bluetooth. Aplikacja może połączyć się tylko z jednym urządzeniem jednocześnie. Z urządzenia należy korzystać ściśle zgodnie z instrukcją. Celowe niewłaściwe użycie z powodu błędnych ustawień lub w nieodpowiednich warunkach może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia albo zmniejszyć skuteczność działania urządzenia.

pupzwolen.pl - Aparatura medyczna, Sprzęt rehabilitacyjny - Podpórka pod rękę PRAISTECH 3

Przed użyciem należy starannie zapoznać się z instrukcją obsługi. Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użycia w sposób opisany w instrukcji obsługi. Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub obsługiwania ciężkiego 21 22 sprzętu.

Bezpośrednio po zabiegu, zdolność prowadzenia pojazdu mechanicznego lub obsługiwania ciężkiego sprzętu może być ograniczona. Do ładowania baterii należy używać wyłącznie kabla podłączonego go gniazda USB, prądem stałym o maks. W przypadku usterki należy aparatura do stymulacji montażowej się z producentem lub sprzedawcą.

Nie otwierać osłon i nie naprawiać urządzenia. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu gazów łatwopalnych np. Zabieg przerwać i elektrody zdjąć w przypadku wystąpienia podrażnienia, reakcji alergicznej lub poparzenia w miejscach kontaktu skóry z elektrodą, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą.

Wskaźnik SmartLight dla aplikacji Pick-to-Light

Zwracać uwagę przy stosowaniu stymulacji prądem o natężeniu wyższym niż 2 ma elektrod mocowane do uszu lub 4 ma elektrody powierzchniowe. Części dotykalne mogą powodować potencjalne reakcje alergiczne.

Gniazda stymulacji i ładowania chronić przez wodą i innymi cieczami.

znika montażu, jeśli chodzi

Zwracać uwagę na ułożenie gniazd, kiedy urządzenie pracuje. Przyłożenie elektrod do klatki piersiowej może zwiększyć ryzyko migotania komór. Urządzenie jest przeznaczone do użycia w pomieszczeniu. Urządzenie należy przechowywać i transporto- 22 23 Healy Instrukcja obsługi wać w kontrolowanych warunkach otoczenia. Urządzenie wytwarza wysoką częstotliwość.

jak jeść, aby była dobra erekcja

Nie korzystać z urządzenia w miejscach osłoniętych materiałami wykonanymi z metalu, np. Urządzenie jest przeznaczone do użycia wyłącznie z akcesoriami dostarczonymi w zestawie i w połączeniu z kompatybilnym smartfonem. W przypadku elektrycznych wyrobów medycznych należy zachować szczególne środki ostrożności dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej, przede wszystkim podczas ich instalacji i eksploatacji.

U osób korzystających z defibrylatora lub rozrusznika serca nie aparatura do stymulacji montażowej stosować urządzenia na rękach. U takich osób elektrody należy przykładać do podeszw stóp. Przenośne urządzenia komunikacyjne wykorzystujące wysokie częstotliwości, np. Podczas korzystania z urządzenia zachować bezpieczna odległość 30 cm części i kabli urządzenia Healy od urządzeń wytwarzających wysokie częstotliwości. Nie spinać urządzenia z takimi urządzeniami ani nie umieszczać go obok innych urządzeń elektrycznych.

Unikać uszkodzeń kabli elektrody i kabli do ładowania ostrymi przedmiotami. W przypadku uszkodzenia kabli należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. W celu zabezpieczenia urządzenia i akcesoriów przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem należy przechowywać je z dala od dzieci, kurzu, promieni słonecznych, wilgoci, zwierząt domowych i szkodników!

Użycie innych akcesoriów, przewodów lub elektrod może skutkować zwiększoną emisją pola magnetycznego lub mniejszą odpornością elektromagnetyczną, co może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

Nie należy korzystać z urządzenia ani przechowywać go obok innych urządzeń ze względu na ryzyko niewłaściwego jego działania.

Jeżeli użycie urządzenia w takich warunkach jest konieczne, urządzenie oraz inne urządzenia należy obserwować pod kątem prawidłowości działania. Przygotowania do użycia urządzenia Healy 4. Korzystanie z urządzenia Healy APP wymaga niezbędnych praktycznych umiejętności posługiwania się smartfonem.

Do korzystania z urządzenia Healy, w szczególności Healy APP, przydatne mogą być również praktyczne umiejętności obsługi przycisków, pasków przewijania i standardowych okien dialogowych Wymagania dlaczego erekcja nie jest kompletna u mężczyzn smartfonów Bluetooth Bluetooth 4.

Przed pierwszym użyciem naładuj baterie ładowanie przez 1,5 godz. Włącz urządzenie naciskając krótko przycisk On. Sprawdź, czy miga prawa dioda LED.

Nie jest możliwe odłączenie zasilania wewnętrznego Parowanie przez Bluetooth Po zainstalowaniu aplikacji włącz urządzenie Healy naciskając krótko przycisk On zob. Rys : Ekran skanowania W ciągu maks. Kiedy telefon wykryje urządzenie Healy, pojawia się rys 31 Healy Instrukcja obsługi Rys : Zeskanuj ekran z numerem seryjnym.

Sklep medyczny, sprzęt rehabilitacyjny, Serwis i naprawa aparatury Łomża Medic s.c. pupzwolen.plwscy

Po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się z tyłu urządzenia Healy albo wpisaniu numeru seryjnego urządzenia można połączyć się z urządzeniem naciskając przycisk Connect Połącz zob.

Rys : Ekran połączenia 31 32 4. Przy podłączaniu zwrócić uwagę na biegunowość. Przyłożyć elektrody do miejsca na ciele. Ważna uwaga dotycząca korzystania z elektrod samoprzylepnych: Nigdy nie należy umieszczać elektrod w okolicy tętnicy szyjnej. Nie należy umieszczać elektrod na ranach otwartych. Przed przyłożeniem elektrod miejsce oczyścić, a w razie potrzeby zgolić włosy.