Menu do montażu


pupzwolen.pl - System montażu kart TANGRAM

Kompozytowe Systemy Tarasowe TerraDeck przystosowane są do montażu na większości wcześniej przygotowanych podłoży: betonowych, stabilnych gruntowych z cm warstwą ubitego piasku, stabilizowanego i utwardzonego cementemspecjalnie przygotowanych konstrukcjach stalowych, drewnianych lub aluminiowych.

W każdym przypadku należy wcześniej pamiętać o zgodnym ze sztuką budowlaną ukształtowaniu spadku 1 cm na 2 m w celu zapewnienia odpływu wody oraz zabezpieczeniu podłoży gruntowych przed porastaniem niepożądanej roślinności.

Krok 2. Przymocownie legarów do podłoża. W przypadku umiejscowienia ich na gruncie, legary należy montować na betonowych bloczkach osadzonych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Montaż wodomierza dodatkowego (ogrodowego)

We wszystkich przypadkach, wszystkie legary należy trwale przytwierdzić do podłoża za pomocą odpowiednich kołków rozporowych, kotw i nierdzewnych wkrętów. Legary układamy równolegle do siebie, zalecane odległości w osi to 35 cm, a max.

W miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, należy przyjąć 30 cm. Legary początkowe i końcowe powinny być ułożone w odległości 25cm. W celu zachowania odpowiedniej dylatacji, odległość legara od ściany lub innej konstrukcji powinna wynosić 10 mm.

Szczegóły techniczne

Należy pamiętać aby zapewnić odpowiedni odpływ wody poprzez ułożenie legarów równolegle do kierunku jej spływu. Deski tarasowe kompozytowe układamy prostopadle do ułożonych legarów, pomiędzy legarami pozostawiamy przerwy o szerokości 10 mm, aby zapewnić swobodny odpływ wody.

Legary do podłoża montujemy za pomocą kołków rozporowych. Legar powinien być podparty ciągle. Przed przymocowaniem we wszystkich legarach należy wywiercić otwory za pomocą wiertła do drewna.

Zaleca się mocowanie do podłoża co 50 cm, rozpoczynając w odległości 6 cm od krawędzi legara. Aby przymocować legar za pomocą kołka rozporowego należy górną ściankę legara BSM-WPC nawiercić większym wiertłem, aby swobodnie można było włożyć wkręt wraz z łbem.

Dolną ścianka legara nawierca się tak, aby śruba ściśle pasowała do otworu. Kołki rozporowe montujemy na tzw. Jeżeli występuje konieczność łączenia desek tarasowych, konieczne jest zamontowanie dodatkowych legarów w celu podparcia krótszych odcinków deski.

Deski tarasowe o menu do montażu do 4 m mocujemy za pomocą klipsa łączącego z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej zgodnie z tabelą. Na styku dwóch desek należy stosować dwa legarki! Krok 3. Montaż Przykręcanie klipsów startowych do legarów Deski tarasowe TerraDeck należy montować do legarów BSM-WPC za pomocą specjalnych klipsów przykręcanych za pomocą samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej.

Dopuszcza się montowanie na legarach wykonanych z innych materiałów, menu do montażu uprzedniej zgodzie projektanta, jednak producent nie bierze odpowiedzialności za takie rozwiązanie. W celu uniknięcia pęknięcia kompozytu, zaleca się montowanie klipsów nie mniej niż 2 cm od jak udać penisa artykułu kompozytowego. W powstałe z klipsów startowych mocowanie wsuwamy pierwszą deskę i układamy na legarach.

słaba montaż, co to jest jak skutecznie zwiększyć penisa

Podczas montażu kolejnych desek należy zwrócić uwagę na znacznik umiejscowiony na bocznej stronie deski. Znacznik wyznacza kierunek szlifowania desek i w przypadku menu do montażu desek powinien być skierowany zawsze w tę samą stronę.

Uchwyty do montażu ścian wideo

Jeśli jedna z desek zostanie zamontowana znacznikiem odwrotnie niż pozostałe, jej odcień może wydawać się jaśniejszy lub ciemniejszy od innych, ponieważ światło na nią padające zostanie odbite pod innym kątem.

Można również tworzyć desenie skośne, zachowując przy tym odpowiednie odległości między legarami. W przypadku układania desek na przemian, producent zaleca zachowanie minimum centymetrowego przesunięcia na rośliny podobne do penisa cała i łączona.

Po przykręceniu, klips powinien menu do montażu przylegać do mocowania deski, ponieważ zapewni to trwałe połączenie i pozwoli na zachowanie trwałej szczeliny dylatacyjnej pomiędzy deskami tarasowymi wynoszącą mm. Ostatni element należy przymocować za pomocą wkrętu samowiercącego AWM10Awkręconego przez kompozyt do legara. Krok 4. Wykończenie Należy pamiętać, aby wszystkie końce desek tarasowych TerraDeck leżały na legarach i menu do montażu do nich przymocowane.

Po przymocowaniu, przy użyciu piły obrotowej z tarczą o drobnych zębach, należy wyrównać wszystkie końce pamiętając o pozostawieniu 6 mm odstępu od ścianki komory deski w celu umożliwienia dalszego łączenia z legarem za pomocą klipsa mocującego.

wszystko o penisach mężczyzn montaż po turpie

Wykończenie za pomocą listwy DGP-WPC W celu zapewnienia odpowiedniego obiegu powietrza oraz wody, listwę końcową należy licować z górnym poziomem deski tarasowej. Do mocowania listew zaleca się używanie samowiercących wkrętów ze stali nierdzewnej. Brzegi tarasu możemy wykończyć za pomocą listwy DGP-WPCdocinając na rogach pod kątem 45 stopni i przykręcając wkrętami samowiercącymi. W sytuacji, kiedy konieczne jest czołowe łączenie listew kompozytowych, zaleca się docięcie listew pod kątem 45 i zamontowanie ich poprzez łączenie ze sobą listew dociętych pod kątem przeciwległym, dzięki temu dylatacja pomiędzy czołami listew będzie mniej widoczny.

Krok 5. Czynności pomontażowe Po zakończonym montażu zaleca się usunięcie pyłu i drobin materiału, zamieść, a następnie umyć taras wodą. Czyszczenie tarasu jest możliwe przy użyciu myjki wysokociśnieniowej pod warunkiem stosowania ciśnienia nie większego niż bar.

Należy unikać wykonywania okrężnych ruchów dyszą myjki podczas czyszczenia.

jakie produkty potrzebne do jedzenia penisa problem z erekcją do 30

Dysze myjki należy skierować na powierzchnie tarasu na odległość min 30 cm od powierzchni i przesuwać zgodnie z kierunkiem ryflowania na deskach. Jeżeli którykolwiek z punktów niniejszej instrukcji montażu jest nieczytelny, nie przystępuj do montażu i skonsultuj się z producentem.